Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą podajemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w JP Solutions Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest JP SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000274475, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010055644, REGON: 140878211 zwana dalej Administratorem Danych (AD).
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pisząc na adres Administratora Danych podany w punkcie 1.
 3. Przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, sporządzenia i wykonania umowy o świadczenie usług z zakresu organizacji imprez turystycznych i wydarzeń oraz obsługi rozliczeń i płatności. Są to następujące dane: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres zamieszkania (opcjonalnie) uczestników lub, w przypadku osób niepełnoletnich ich prawnych opiekunów.
 4. Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
 5. Państwa dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez osoby zatrudnione w spółce JP SOLUTIONS Sp. z o.o. i nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim.
 6. Państwa dane przetwarzane są w celu:
  a. w celu realizacji umowy o świadczenie usług, w tym przekazywanie Państwu niezbędnych informacji związanych z obsługą procesu rejestracji i uczestnictwa w wybranym wydarzeniu.
  b. celach statystycznych i w czasie działań mających na celu rozwój oferty, a także poprawy jakości świadczonych usług własnych.
  c. w celu marketingowych dotyczących tylko i wyłącznie usług własnych (np. informowanie o nowych ofertach i usługach organizowanych przez JP SOLUTIONS SP. Z O.O.)
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  a. niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy;
  b. zgoda wyrażona na piśmie w czasie podpisywania umowy;
  c. zgoda na przetwarzanie danych udzielona w czasie procesu wysyłania zapytania ofertowego kanałami elektronicznymi.
 8. Odbiorcą Państwa danych mogą być:
  -  pracownicy JP Solutions Sp. z o.o. wykonujący czynności mające na celu wykonanie zawartej umowy;
  -  osoby pracujące na zlecenie JP Solutions przy organizowanej imprezie turystycznej lub wydarzeniu;
  - instytucje współpracujące w przypadku, gdy wymagane jest podanie danych osobowych (lista uczestników wycieczki) w celu realizacji wydarzenia;
  - organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom z Państw trzecich (poza obszarem EOG)
 10. Przysługuje Państwu prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  - wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Państwa danych;
  - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  - przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
  -  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z pełnomocnikiem ds. danych osobowych.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z naszych usług oraz po zakończeniu współpracy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego i przepisów szczególnych.  W razie przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, Administrator Danych będzie przechowywał dane do momentu wycofania zgody.
 13. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W przypadku plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do baz danych i aplikacji zawierających dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług edukacyjnych i rozliczeń. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 14. Nie stosujemy profilowania oraz nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.
 15. Podanie danych osobowych jest warunkiem zwarcia i wykonania umowy.. Konsekwencją nie podania danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy o świadczeniu usług.

 Zatwierdzona Uchwałą nr 1/05/2018 Zarządu JP SOLUTIONS SP. Z O.O. z dnia  12.05.2018r

Newsletter

Dane kontaktowe

We love Warsaw
ul.Wspólna 56
00-696 Warszawa
tel. 22 621 07 07
e-mail: info@welovewarsaw.pl

Zaufali nam: