× Tours and events: Groups & Private tours Regular tours Transfers Places worth seeing in Warsaw Routes About us Contact

About us

We love Warsaw to biuro turystyki miejskiej specjalizuj?ce si? w niestandardowym i niebanalnym pokazywaniu atrakcji Warszawy oraz organizowaniu imprez, wydarze? i eventów w przestrzeni miejskiej. W naszej ofercie zgromadzili?my dla Pa?stwa wszystko co najlepsze - znajdziecie u nas kilkadziesi?t  sposobów i pomys?ów na odkrywanie Warszawy i sp?dzanie czasu w naszym mie?cie.
 
Organizujemy wycieczki i imprezy grupowe dla firm, instytucji oraz grup zorganizowanych (turystycznych i biznesowych), wycieczki codzienne po stolicy dla turystów i go?ci Pa?stwa firmy z Polski i z zagranicy, a tak?e wycieczki szkolne dla dzieci i m?odzie?y z Warszawy oraz innych zak?tków Polski.
 
Znajdziecie u nas pomys?y zarówno na krótk? wycieczk?, weekendowy wypad do stolicy, wielodniowy pobyt grupy w mie?cie, jak równie? na uzupe?nienie programu konferencji, kongresu lub spotkania biznesowego w Warszawie. Pomo?emy w przygotowaniu szczegó?owego programu pobytu, dopasujemy go do potrzeb konkretnej grupy uczestników i zajmiemy si? organizacj? ca?o?ci z dba?o?ci? o wszelkie szczegó?y i wysoki poziom merytoryczny.

Zapraszamy!
 
We also recommend
They trusted us:
plansza
Subscribe to the Newsletter
Do you want to receive the latest information about events and news? Sign up for our newsletter.